Проектът си поставя за цел да осигури информационна и аналитична платформа и инструментариум за базиран на данни граждански мониторинг на реформата в съдебната система, както и да анализира и направи независима оценка на публично достъпните данни относно натовареността и ефективността на системата.

Подробности за проекта

Изследвания и доклади

В хода на проекта бяха направени редица проучвания на различни аспекти на съдебната система:

  • Независимост и ефективност на съдилищата, корупционни престъпления
  • Преглед, инвентаризация и каталогизиране на законодателните инициативи и промени, свързани със съдебната реформа в България
  • Финансови аспекти на реформата в съдебната система
  • Информационна сигурност
  • Доверие в съдебната система
  • Съдебната реформа през призмата на Европейските стандарти

Всички изследвания и доклади

Екип

В проекта си партнираха организациите:

с дългогодишен опит в сферите на правния анализ и обработката на отворени данни.