Доверие в съдебната система 2006 – 2020г.

Автор: д-р Радостина Ангелова, експерт статистика

Резюме

В тази анализ са направени статистически обработки на данните, свързани с нагласите на обществото във връзка с доверието в съдебната система в България за периода 2006 – 2019 г.

В обхвата на проучването са включени данни от различни социологически агенции, както и данни от Световния икономически форум и Евробарометър.

В анализа са засегнати въпроси, свързани с възприятията за независимост, справедливост, ефективност, прозрачност, наличие на корупционни практики и външен натиск, бързина на съдебното производство. Фокусът на анализа е външната гледна точка към съдебната власт – общественото мнение за дейността на съдилищата, клиентите на съдилищата за съдебната реформа, качеството на предоставяните услуги и правораздаването в България, както и вътрешната гледна точка на съдиите за съдебната реформа - качество на предоставяните услуги и правораздаването в България.

Съдържание

 1. Индекс на независимостта на съдебната власт (по данни на Световен икономически форум)
 2. Оценка за работата на съда в България, 2008 - 2019 г. (по данни на Алфа Рисърч)
 3. Общественото мнение за дейността на съдебната система и информираност за извършващите се реформи 2006 - 2007 г.
 4. Клиентите на съдилищата за съдебната реформа, качеството на предоставяните услуги и правораздаването в България
 5. Евробарометър 385: Правосъдието в ЕС
 6. Общественото доверие в правосъдието - инструмент за оценка и развитие на наказателната политика
 7. Граждани, клиенти и съдии за съдебната реформа - качество на предоставяните услуги и правораздаването в България
 8. Проучване на общественото мнение за дейността на ВСС и съдебната власт сред ключовите общности според комуникационната политика на ВСС
 9. Евробарометър: Усещането за независимостта на националните правосъдни системи в ЕС
 10. Сондаж за оценка на съдебната система и престъпността
 11. Нагласи на българите към основните партии, институции и личности
 12. Нагласи на българите по отношение на личната им сигурност
 13. Нагласи на българите към основните политически партии, институции и съдебната система
 14. Доклад от пилотно проучване на тема удовлетвореност от съдебната власт
 15. Обобщение

Пълният доклад в PDF формат (2.4MB): Доверие в съдебната система 2006 – 2020г.