Табло

Общ поглед върху данни за съдебната система в България

Източници и представяне

Върховенство на правото - Rule of Law Index

Възприятие на корупцията - Прозрачност без граници, Индекс за възприятие на корупцията

Оценка за дейността на съда - социологическо проучване на Алфа Рисърч за дейността на съда - положителна оценка

Прозрачност на управлението - наличие на данни в машинно-четим формат за: декларации за имущество, плащания в СЕБРА, статистически данни за делата

ЕСПЧ - двете групи данни отразяват тенденции в делата срещу България в Европеския съд за правата на човека- промяна спрямо предходната година. Намаляване с повече от 20% е отбелязано като 100% изпълнение, Увеличение с повече от 50% е отбелязано като 0% изпълнение.

Свършени дела/общ брой дела за разглеждане - статистически данни на ВСС

Дял на типа промени в съдебната власт

Тип промяна

%

Тип промяна%
Бюджет2
Дисциплинарна отговорност6
Структурна промяна12
Професионално развитие13
Процедурна промяна13
Функционална промяна54

Инициативи за изменение на Закона за съдебната власт

ГодинаПромени в ЗСВ чрез изменение в други закониПромени вследствие на решение на КСЗИД на ЗСВ  - приети
2008002
2009103
2010002
2011413
2012201
2013700
2014500
2015100
2016302
2017412
2018301
2019311

Обобщени данни за периода 2015г. - 2019г.

Графиката показва промяната на отделните параметри, изразена в проценти. Данните за 2014г. се приемат за база - 100%.